Previous Next Main

5 οικονομικά λάθη στην αγορά ενός ακινήτου

2020-04-09 14:29:02 | Monopolion Blogger

Αναμφισβήτητα, τα όνειρα και οι στόχοι πάντα θα απαντώνται στην ανθρώπινη φύση και πάντα οι άνθρωποι θα προσπαθούν -είτε με επιτυχία είτε όχι- να τα πετύχουν. Όσο μικρά ή και μεγάλα να είναι αυτά, ποιος, έστω και για μια στιγμή στη ζωή του, δεν σκέφτηκε κάποια μέρα να αποκτήσει το δικό του σπίτι; Οι άνθρωποι εξελίσσονται ˙ μεγαλώνουν, φεύγουν από την οικογένειά τους, δημιουργούν νέες ανάγκες, δημιουργούν νέες οικογένειες ή και όχι και μέσα σε αυτή τους την πορεία, η απόκτηση ενός σπιτιού ή ενός καλύτερου, είναι μια ιδέα που πάντα τους συντροφεύει –και ιδιαίτερα- όταν γίνεται λόγος για κουλτούρες όπως η ελληνική. Με μερικές εξαιρέσεις, η απόκτηση μιας κατοικίας, ταυτόχρονα, συνοδεύεται και από την ανάληψη των υποχρεώσεων ενός δανείου, παρακάτω συγκεντρώσαμε και αναπτύξαμε τα 5 πιο κοινά λάθη ή τις πιο κοινές αποκλίσεις, που θα πρέπει κάποιος που επιθυμεί να αποκτήσει ένα δικό του ακίνητο να αποφύγει.

Η μη δημιουργία κεφαλαίου:

Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων για την αγορά μιας κατοικίας, πρώτα θα στραφεί στην απόκτηση ενός δανείου, με σκοπό την απόκτηση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία κεφαλαίου, είναι το πρώτο βήμα στο οποίο θα πρέπει κανείς να προβεί. Τα πιστωτικά ιδρύματα χρηματοδοτούν, κατ’ αρχήν, το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου/οικοπέδου, γεγονός το οποίο αυτόματα συνομολογεί στο ότι το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να προέρχεται από προηγούμενο σχηματισθέν κεφάλαιο του ενδιαφερομένου. Σημειώνεται δε, ότι τα όρια αυτά μπορεί να διαφοροποιηθούν έπειτα από την αξιολόγηση του αιτήματος του ενδιαφερομένου για δανειοδότηση.

Αφού λοιπόν, κανείς διαβεβαιωθεί ότι το απαραίτητο κεφάλαιο, αναφορικά με την έγκριση του δανείου έχει σχηματιστεί, θα πρέπει να συνυπολογίσει και τα λοιπά έξοδα όπως τα κατά περίπτωση έξοδα στεγαστικού δανείου, έξοδα ασφάλειας και οποιαδήποτε άλλα ορίζει η τράπεζα με την οποία σκοπεύει να συνεργαστεί. Η δημιουργία λοιπόν, ενός ικανοποιητικού κεφαλαίου το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις της τράπεζας και τα τυχόντα επιπλέον έξοδα που προκύψουν ή έξοδα που δεν είχε κάποιος υπολογίσει, είναι το πρώτο βήμα.

Πηγή: https://www.nextdeal.gr/epikairotita/asfalistika-nea/idiotiki-asfalisi/82688/fovatai-i-apotamieysi-tin-krisi

Ο μη καθορισμός οικονομικών προτεραιοτήτων:

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από τον κάθε ένα, τα έξοδα δεν σταματούν ποτέ, ούτε περιορίζονται μόνο στη δημιουργία του παραπάνω κεφαλαίου. Σκοπός κάθε φορά είναι είτε να τα αποπληρώνουμε στο σύνολό τους είτε να προσπαθούμε να τα διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε. Λογαριασμοί, κοινόχρηστα, καθημερινά έξοδα διαβίωσης συναθροίζονται και απαιτούν σημαντικό μέρος των εσόδων μας. Προκειμένου, λοιπόν, κανείς να είναι σε θέση να αποταμιεύσει προς επίτευξη του στόχου, δηλαδή, της αγοράς ακινήτου, οφείλει να κάνει ένα οικονομικό πλάνο με τα έσοδα/ έξοδα και να δώσει τις ανάλογες προτεραιότητες. Η άμεση αποταμίευση ενός μέρος του μισθού, θα μπορούσε να αποτελεί μία αποτελεσματική λύση.

Η μη επαγγελματική σταθερότητα:

Διευρύνοντας λίγο το πεδίο της επαγγελματικής σταθερότητας, αρχικά, θα εστιάζαμε σε μία συνολική οικονομικά υγιή εικόνα. Οι τράπεζες πριν προβούν σε οποιαδήποτε έγκριση ή απόρριψη δανείου, εκ νόμου (βλ. πηγές) προβαίνουν σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερομένου. Με βάση την άντληση αναγκαίων, αναλογικών και επαρκή πληροφοριών αναφορικά με τα εισοδήματα και τις δαπάνες του καταναλωτή, όπως και για άλλες χρηματοοικονομικές και οικονομικές συνήθειές του. Καθώς λοιπόν, το ποσόν του δανείου καθορίζεται από τα εισοδήματα σε συνδυασμό με το κόστος διαβίωσής, μια ισορροπία μεταξύ αυτών ή μια πιο ευνοϊκή εικόνα των εσόδων, φαίνεται απαραίτητη.

Αναφορικά με την επαγγελματική σταθερότητα και αφού αναφέραμε προηγουμένως περί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας   και συνηθειών αναφορικά με τα έσοδα/ έξοδα, αναμφισβήτητα η επαγγελματική σταθερότητα συμβάλει προς τον σχηματισμό μιας ευνοϊκής εικόνας. Χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν  επί μέρους εξαιρέσεις, αν είναι κάποιος μισθωτός, φερ’ ειπείν, με σταθερό εργοδότη, η σταθερή επαγγελτική εικόνα που παρουσιάζει, αποτελεί ένα στοιχείο θετικού πρόσημου.  

Πηγή: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.moneyunder30.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F422_What-I-Learned-From-Buying-My-First-Home-648x364-c-default.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.moneyunder30.com%2Fis-it-cheaper-to-build-your-own-home-than-buy-one&tbnid=Izc8_89xg9RSbM&vet=10CKcBEDMotgFqFwoTCLi32LeE2-gCFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=Gimh3g6oZsnSlM&w=648&h=364&q=buy%20my%20home&ved=0CKcBEDMotgFqFwoTCLi32LeE2-gCFQAAAAAdAAAAABAC

Ανακολουθία στην οικονομική απαίτηση των δανείων:

Τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά διαστήματα, θα ελέγχουν τακτικά την αποπληρωμή των δόσεων, όπως και την εξέλιξη του δανείου. Μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας, υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να υπάρχει μία τυπική και σταθερή σχέση. Για τον λόγο αυτόν, ένας εκ νέου οικονομικός σχεδιασμός με καθορισμό των προτεραιοτήτων, οφείλει να λάβει χώρα και σε αυτό το σημείο.

Η απόκτηση μίας νέας κατοικίας και ιδιαίτερα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία, συνήθως συνοδεύεται από ανάγκες, οι οποίες απαιτούν επιπλέον έξοδα, και ίσως κάποια από αυτά να μην είναι έξοδα ‘πολυτέλειας’, αλλά αναγκαία, όπως π.χ. η αντικατάσταση μιας παλιάς και δυσλειτουργικής οικιακής συσκευής ή η ανακαίνιση ενός μέρους της νέας οικίας ή ο ελαιοχρωματισμός αυτής. Πρόκειται ουσιαστικά για έξοδα τα οποία φέρουν κάποιο σημαντικό οικονομικό βάρος, του οποίου η κάλυψη ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην εξόφληση άλλων λογαριασμών ή και την ίδιας της δόσης δανείου.

Θα πρέπει να τονίσουμε ξανά τη σημασία της τυπικότητας έναντι της εξόφλησης δανείου, οπότε μία καλή συμβουλή για τον ενδιαφερόμενο θα ήταν πριν αποφασίσει να προβεί σε μία τέτοια δαπάνη ή πριν αποφασίσει την αναβολή της, να αναλογισθεί πόσο απαραίτητη είναι τελικά και εάν το παρόν διάστημα είναι το κατάλληλο για αυτή την αγορά.

Παράλειψη προσδιορισμού και καταγραφής των πραγματικών αναγκών:

Πρόκειται για ένα βήμα, ο οποίο έχει άμεση απόρροια από το προηγούμενο. Μια φιλική συμβουλή ή συμβουλή από κάποιον ειδικό, πάντα είναι ευπρόσδεκτη, αλλά κατά κύριο λόγο, κανείς δεν ξέρει καλύτερα τις ανάγκες του ενδιαφερομένου, πέρα από τον ίδιον τον ενδιαφερόμενο. Πρέπει να έχει κανείς, ξεκάθαρες, στο μυαλό του, τις πραγματικές του ανάγκες και να τις ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται.

Ακόμα και οι τράπεζες μπορεί να προβούν σε κάποια πρόταση για επιπλέον δανεισμό, προκειμένου να καλύψει ο δανειολήπτης οικονομικά κάποιες ανάγκες που θα γεννηθούν υπό τις νέες συνθήκες, αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι θα πρέπει να το δεχθεί.

Ολοκληρώνοντας, ο Sidney Torres, ένα από τους παγκοσμίως επιτυχημένους real estate developer, δημόσια είχε δηλώσει, το πόσο σημαντικό είναι να αφιερώσει κάποιος χρόνο, όχι μόνο στο σπίτι που θέλει να αγοράσει, αλλά και στη γειτονιά, στην οποία βρίσκεται αυτό. Πρόκειται για μία σοβαρή επένδυση, η οποία θα είναι αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οφείλει, λοιπόν, κάποιος, να επενδύσει και 24 ή 72 ή και παραπάνω ώρες για τη μελέτη της γειτονιάς. Να σκεφτεί εάν το καινούριο του σπίτι βρίσκεται κοντά σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κοντά σε σχολεία, κοντά σε εμπορικά κέντρα κλπ. Για χάρη του άρθρου, θα συμπληρώναμε ότι ακόμα και αυτό εσωκλείει οικονομικά βάρη ή όχι, καθώς, παραδείγματος χάρη, μια γειτονιά με άμεση πρόσβαση σε  στάσεις λεωφορείων, συμβάλει σημαντικά στη μείωση των μηνιαίων εξόδων.

Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.

Πηγές:

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 220, Νόμος υπ’ αριθμόν 4438, ανάκτηση από: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N4438-2016-FEK.pdf

REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.