Previous Next Main

Νέο σχέδιο της Κυβέρνησης για τα «κόκκινα δάνεια», από 2/1/2020 έως 31/3/2020: Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ).

2020-01-13 23:07:08 | Monopolion Blogger


Είναι αλήθεια ότι η Κύπρος συνεχώς εξελίσσεται και, πλέον,  αποτελεί την πιο ανεπτυγμένη χώρα της ανατολικής Μεσογείου –μετά το Ισραήλ- με το νησί στο γενικό  σύνολό του να έλκει το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η αναπτυσσόμενη οικονομίας της συνεχίζει την ανοδική της πορεία, αλλά όχι άτρωτα. Τροχοπέδη της παραπάνω πορείας, καθίστανται τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), τα οποία αν και σημείωσαν σημαντική πτώση από το πρώτο εξάμηνο του 2018 έως το αντίστοιχο του 2019, συνεχίζουν να υφίστανται σε τέτοιο βαθμό, που δεν μπορούν να περνούν αδιάφορα από την Κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έγκριση του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε χώρα τον Νοέμβριο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 2 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020. Το Σχέδιο αφορά τους πρωτοφειλέτες των δανείων που συνάφθηκαν είτε με έγκριση είτε με εγγύηση είτε με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ και παρουσίασαν καθυστερήσεις, πέρα των 90 ημερών, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Πέρα από την ευκαιρία για διευθέτηση των  υπολοίπων των δανείων αυτών, στο σχέδιο συγκαταλέγεται μέριμνα για τους εγγυητές και για τη διαχείριση τερματισμένων/ ληγμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Αρχικά, ο στόχος για την υποβοήθηση των πρωτοφειλετών, βασίζεται σε δύο τινά, είτε με αναδιάρθρωση του εναπομείναντος κεφαλαίου του δανείου και με ευκολίες αποπληρωμής είτε με πλήρη και άμεση αποπληρωμή, η οποία θα συνοδεύεται από τη διαγραφή όλων των τόκων και εξόδων. Επιπλέον, αναλύεται και η περίπτωση στην οποία, οι δανειολήπτες δεν επιλέγουν τη ρύθμιση των δανείων τους με κάποιον από τους δύο προαναφερθέν λόγους.


Πηγή: https://www.insider.gr/apopseis/vlogs/131134/i-alitheia-poy-kaneis-den-leei-gia-ta-kokkina-daneia

1.Αναδιάρθρωση εναπομείναντα κεφαλαίου του δανείου και παραχώρηση διευκολύνσεων αποπληρωμής

Η αναδιάρθρωση θα προκύπτει από   τη διαφορά του αρχικού κεφαλαίου του δανείου μείον οποιεσδήποτε πληρωμές πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία λήψης του δανείου έως την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης. Οι τόκοι επί του αναδιαρθρωμένου δανείου  θα καταβάλλονται από τον πρωτοφειλέτη και οι αναδιαρθρώσεις αυτές θα τυγχάνουν εκ των προτέρων έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ.

Όσοι επιλέξουν την αναδιάρθρωση του εναπομείναντος δανείου, θα επωφεληθούν από τη διαγραφή τόκων ή/και εξόδων που χρεώθηκαν στο δάνειο και ήταν μη εξυπηρετούμενο την 31η Δεκεμβρίου 2018, μείον το ποσό, το οποίο πιστώθηκε στον λογαριασμό του δανείου από τους τόκους που επιδοτήθηκαν από τον ΚΦΙΚΒ. Το διαγραφέν, αυτό, ποσό θα παραμένει χωρίς να τοκίζεται και θα καταχωρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Η εξόφλησή του θα γίνεται είτε από τον ΚΦΙΚΒ είτε από την Κυβέρνηση (ανάλογα την περίπτωση), με την προϋπόθεση της  πλήρης αποπληρωμής του δανείου από τον οφειλέτη. Σε αντίθετη περίπτωση (αν δεν συμβεί η παραπάνω αποπληρωμή), η αναλογία των διαγραφέντων τόκων θα επιστρέφεται στον λογαριασμό του δανείου και θα αποτελεί μέρος αυτού.

Η επόμενη διευκόλυνση αφορά τη μείωση του ποσού των δόσεων. Αυτή η μείωση, θα συμβαίνει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία, ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να πληρώσει το ποσό αυτό, αφού προηγηθεί αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και δανειοεξοφλητικής του  ικανότητας. Θα μεταφέρεται ανάλογο ποσοστό του αναδιαρθρωμένου δανείου σε άλλον λογαριασμό, χωρίς να φέρει τόκο και θα είναι  βασιζόμενο στην πιστοληπτική ικανότητα του πρωτοφειλέτη με σκοπό της μείωσης της νενομισμένης δόσης. Με την ανάκαμψη της οικονομικής κατάστασης του πρωτοφειλέτη θα επαναφέρεται στον λογαριασμό του δανείου.

Επιπλέον, θα επωφελείται από  αναθεώρηση επιτοκίου στην βάση της Πολιτικής Επιτοκίων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Επίσης προβλέπεται, υπό την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης του αναδιαρθρωμένου δανείου, συνέχιση της επιχορήγησης του επιτοκίου του αναδιαρθρωμένου δανείου από τον ΚΦΙΚΒ στην βάση των Κανονισμών του ΚΦΙΚΒ.

Ο δημιουργός του Σχεδίου, σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνει μέριμνα και για την απαλλαγή των εγγυητών από τα αναδιαρθρωμένα δάνεια στο πλαίσιο της συνήθης τραπεζικής πρακτικής και εφ’ όσον συμβαίνει οι εξής προϋποθέσεις:

·Ο πρωτοφειλέτης μπορεί να προτείνει νέο εγγυητή, αρκεί ο αιτούντος προς αποχώρηση εγγυητής να καταβάλει το ποσόν του δανείου που αναλογεί μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ο υπό πρόταση εγγυητής να είναι αξιόχρεος, φερέγγυος και ισάξιος με τον αποχωρήσαντα.

·Ο πρωτοφειλέτης μπορεί να μην προτείνει νέο εγγυητή, αρκεί οι υπόλοιποι εγγυητές να συμφωνήσουν γραπτώς και υπογεγραμμένα ότι δέχονται να επωμιστούν, αλληλέγγυα, το εναπομείναντο  χρέος του δανείου, έχοντας, σαφώς , την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.      

·Στην περίπτωση την οποία, ο εγγυητής δεν μπορεί να αποπληρώσει ολόκληρο το μερίδιο που του αναλογεί μέχρι τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να καταβάλει μερίδιο ανάλογο των δυνατοτήτων του και ύστερα να αποχωρήσει.

Όποια και να είναι η επιλογή ή η έκβαση αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σε καμία περίπτωση οι εγγυητές δεν μπορούν να είναι λιγότεροι από δύο και οποιαδήποτε πρόταση νέου εγγυητή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του  ΚΦΙΚΒ.

2.Άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου

Η επιλογή αυτή, επίσης προσφέρεται σε όσους είχαν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018, αλλά και για όσα δάνεια είναι τερματισμένα/ ληγμένα και δεν μπορούν βάσει της τραπεζικής πρακτικής να αναδιαρθρωθούν. Οι πρωτοφειλέτες σε αυτή την περίπτωση εξοφλούν, άμεσα, όλο το ποσό του εναπομείναντος κεφαλαίου του δανείου τους και του παρέχεται άμεση διαγραφή του συνόλου των τόκων ή/και των εξόδων που προστέθηκαν στο δάνειο, το οποίο ήταν μη εξυπηρετούμενο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 μείον το ποσό των τόκων, οι οποίοι επιδοτήθηκαν από τον  ΚΦΙΚΒ. Το ποσόν που αφορά τους καταβληθέντες τόκους, θα καταβάλλεται στο εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από τον ΚΦΙΚΒ (ή την Κυβέρνηση, ανάλογα με την περίπτωση), μετά από σχετική επιστολή του παραπάνω ιδρύματος προς τους σχετικούς φορείς. Την επιστολή αυτή θα συνοδεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία θα τεκμηριώνουν το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ο φορέας.

Η τελευταία παραχώρηση αυτής της περίπτωσης αφορά, την άμεση απαλλαγή όλων των εγγυητών και την αφαίρεση υποθηκών.

 

Τι συμβαίνει με τους δανειολήπτες που δεν επιλέγουν κάποια από τις δύο παραπάνω επιλογές για ρύθμιση των οφειλών του δανείου τους;

Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις ή/και τροχοδρομούμενες διαδικασίες εκποίησης ακινήτων ή και άλλων εμπράγματων ασφαλειών, και οι πρωτοφειλέτες δεν επιλέγουν την περίπτωση της άμεσης πληρωμής, τότε επισπεύδονται οι διαδικασίες εκτέλεσης της απόφασης των Δικαστηρίων. Το ίδιο θα συμβαίνει και για περιπτώσεις στις οποίες, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί ανάλογες  με τις παραπάνω αποφάσεις, ο πρωτοφειλέτης επιλέγει να τις αγνοήσει, παρ’ όλο που έχει την οικονομική δυνατότητα να τις εκτελέσει.

Όσον αφορά δάνεια για τα οποία δεν έχουν προωθηθεί δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες, παρ’ όλο που είναι μη εξυπηρετούμενα, και οι πρωτοφειλέτες ούτε επιλέγουν κάποια από τις παραπάνω δύο επιλογές, ούτε ενδιαφέρονται για συζήτηση προς διευθέτησης τους με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζει ο Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τη διαχείριση των καθυστερημένων δανείων.

Για δάνεια τα οποία δεν μπορούν να αποπληρωθούν με κανέναν τρόπο, παρ’ όλη την οικονομική αξιολόγηση των πρωτοφειλετών και των εγγυητών και παρ’ όλη την συνεργάσιμη  διάθεση των παραπάνω εμπλεκομένων, τότε καλείται η Εγγύηση για πληρωμή ή ενημερώνεται ο  ΚΦΙΚΒ (και η Κυβέρνηση για περιπτώσεις στις οποίες τα δάνεια είναι με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ). Αυτή, λοιπόν, η επιστολή κλήση της Εγγύησης (επιστολή ενημέρωσης) θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην οποία θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες, οι οποίες προέβησαν από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και επιπλέον όλες οι οικονομικές αξιολογήσεις των εμπλεκομένων.

Πηγή: https://pixabay.com/

Το παραπάνω Σχέδιο, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Μολονότι, μέτρα όπως η ανταλλαγή χρέους με ακίνητα/ κινητά, το σχέδιο Εστία, η εξαγορά δανείων από ιδιωτικές εταιρείες κ.α. φαίνεται ότι προς στιγμήν, αποσυμφόρησαν τα οικονομικά της Κυβέρνησης, το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται και να απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές επεμβάσεις.Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.


Πηγές:

Δάνεια που παραχωρήθηκαν με έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και είναι Μη Εξυπηρετούμενα, ανάκτηση από: http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201912/547/editor/sxedio_diaxeirisis.pdf

Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)., ανάκτηση από: http://mof.gov.cy/gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/1-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%B2

 Εικόνα εξωφύλλου, ανάκτηση από: http://athina984.gr/wp-site/2019/05/20/eeke-stoicheia-gia-ti-ftochopoiisi-ton-ellinon-kai-ta-mi-exypiretoymena-daneia/REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.